Salon Art of Beauty

Polityka prywatności

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwanym RODO), przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BERNADETTA’ Art. Of Beauty z siedzibą w Warszawie  00-753,
  ul. J. Gagarina 11, lok. 70/70A, NIP: 113 292 61 14, REGON: 366262989 (dalej: Spółka),
 2. Salon będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług fryzjersko – kosmetycznych w salonie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie tj.
 • W celu oferowania Klientom przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną - w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. q lit. a RODO);
 • W celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem. Z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celu oferowania Klientom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących, w tym profilowania czyli dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu prowadzenia kalendarza wizyt, informacji SMS o usługach i promocjach, informowania SMS o nadchodzących wizytach.
  1. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej i na komputerze firmowym np. w celu umawiana wizyt przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
  2. Salon będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi.
  3. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  5. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.
  2. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
  3. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: salon@artofbeauty.pl
 
Jednocześnie informujemy, że RODO wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Pełna treść RODO znajdziecie Państwo  na stronie https://giodo.gov.pl/569/9276.
 
 
                                                                                                       
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony